Kompania AIBA kërkon të punësojë staf

Kompania AIBA kërkon të punësojë staf në këto pozicione vakante:
Punetore paketimi.
Paga 45.000 lek
Orari 07:00 deri me 15:00
Transporti i mundësuar nga kompania.
Punetor ngarkim/shkarkimi
Paga 45.000 lek
Orari 07:00 deri me 15:00
Transporti i mundësuar nga kompania
Veteriner
Të ketë mbaruar arsimin e lartë në degën e veterinarisë.
Eksperiencë pune minimumi 3 vjet.
Orari 07:00 deri me 15:00
Transporti i mundësuar nga kompania.
Paga e diskutueshme.
Të interesuarit janë të lutur të kontaktojnë këtë email: [email protected]