Lajme

30 Qershori afati i fundit i fiskalizimit

30 Qershori është afati i fundit për fiskalizimin biznesit të vogël pa TVSH,  ndaj Administrata Tatimore rikujton tatimpaguesit të fiskalizohen. Për ata që nuk e kanë nisur ende procesin e fiskalizimit duhet të aplikojnë fillimisht për marrjen e certifikatës elektronike, dokument elektronik i cili lëshohet në e-Albania.

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, tatimpaguesit kanë mundësi për të fiskalizuar faturat e tyre, përmes përdorimit të platformës së Administratës Tatimore, Self-Care ose implementimit të një zgjidhje softuerike nëse plotësojnë kushtet e mëposhtme:

1) Nuk janë subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar;
2) Kanë përgjegjësi tatimore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël;
3) Nuk kanë më shumë se një vendndodhje të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit;
4) Kanë statusin ligjor “Person Fizik” dhe kategorinë e punësimit “I vetëpunësuar i vetëm”.

Sa i takon ecurisë së fiskalizimit në shifra për periudhën nga 1 janari 2021 deri më 27 qershor 2022, zyrtarisht raportohet se është realizuar me sukses fiskalizimi në masën 100% për biznesin e madh dhe të vogël me TVSH.

Tatimet theksojnë se pritet fiskalizimi i rreth 10% tatimpaguesve të biznesit të vogël pa TVSH, duke përjashtuar këtu tatimpaguesit që nuk ushtrojnë aktivitet, e megjithatë nuk mund të kalojnë në status pasiv, për shkak të detyrimeve të papaguara.

 

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close