Lajme

Aiba kompani shpall vakant pozicionin Agjent Shitje në Vlorë, detaje

Aiba kompani shpall vakant pozicionin Agjent Shitje – Vlore Detyrat dhe Pergjegjesite
• Pergjegjes per menaxhimin e portofolit te klienteve dhe ndjekja e marredhenieve me ta;
• Te realizoj planin e shitjeve te percaktuar nga kompania ne zonen/portofolin e klienteve te kompanise;
• Te njohe ne menyre te shkelqyer produktet e kompanise;
• Pergjegjes per mirembajtjen e rrjetit ekzistues te klienteve dhe identifikimin e klienteve te rinj;
• Nderton, miremban dhe permireson marredheniet e biznesit me klientet duke siguruar plotesimin e nevojave te tyre sipas standarteve me te larta;
• Inicion plane veprimi per krijim alternativash te reja per shitjen e produkteve te kompanise;
• Pergjegjes per ndjekjen e proceseve te punes sic percaktohet ne udhezimet e shitjeve dhe ne perputhje me objektivat e percaktuara nga kompania;
• Komunikon ne menyre profesionale me klientet dhe mban kontakte te vazhdueshme me ta;
• Te zbatoj me perpikmeri dhe brenda afatit kohor te kerkuar, te realizimit te detyrave dhe zgjidhjes se probleve te percaktuar nga eprori;
• Raporton sipas kerkeses dhe standarteve te raportimit;
• Detyra te tjera qe mund ti ngarkohen nga Menaxheri I Shitjes. Kualifikimet dhe Kerkesat
• Te kete perfunduar arsimin e larte ekonomik,marketing;
• Mbi 3 vite experience pune te ngjashme;
• Njohje shume te mire te zones • Te zoteroj leje drejtimi automjeti klasi B;
• Aftesi shume te mira komunikimi;
• Njohuri te programeve financiare; • Njohuri shume te mira te paketes Microsoft Office; Te interesuarit mund te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected] dhe [email protected] cel +355682212719

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close