Lajme

Banka Botërore i jep 64.6 milionë euro hua Shqipërisë për qëndrueshmërinë klimatike

Banka Botërore tha se po jep një kredi prej 64.6 milionë euro (70.3 milionë dollarë) për të mbështetur qëndrueshmërinë e Shqipërisë ndaj klimës dhe zhvillimin e bujqësisë përmes investimeve që promovojnë bujqësinë e zgjuar klimatike, aksesin në treg, sigurinë ushqimore dhe kapacitetin e analizës së bazuar në prova të qeverisjes.

Nga totali, rreth 26.8 milionë euro do të financojnë modernizimin e skemave të përzgjedhura të ujitjes dhe kullimit në të gjithë vendin, duke përfshirë përmirësimin nga ujitje me kanal të hapur në ujitje nën presion dhe instalimin e grupeve fotovoltaike për të ulur kostot e ujitjes, një dokument projekti i ndarë nga Banka Botërore me SeeNews.

Aktivitetet për të rritur përputhshmërinë me standardet e sigurisë dhe cilësisë së ushqimit, që përfshijnë përmirësimin e kapaciteteve inspektuese dhe mbështetjen diagnostike në fushat e sigurisë ushqimore, analizat veterinare dhe të shëndetit të bimëve, si dhe zhvillimin e kapacitetit të magazinimit, parashikohen të kërkojnë një financim prej 20.3 milionë euro.

Rreth 13.82 milionë euro janë caktuar për të financuar zhvillimin e zinxhirëve të shkurtër të shpërndarjes, promovimin e produkteve vendore dhe ngritjen e një platforme IT bujqësore të zgjuar për klimën.

Rreth 3.68 milionë euro është financimi i vlerësuar që do të sigurohet me synimin për të krijuar një sistem monitorimi dhe vlerësimi të qëndrueshëm dhe efektiv për politikat bujqësore dhe të zhvillimit rural në Shqipëri.

Financimi pritet të disbursohet për një periudhë gjashtëvjeçare duke filluar nga viti 2024 dhe duke përfunduar në vitin 2029.

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close