Lajme

Cërriku trajton ujërat e ndotura, me mbeshtetjen e GIZ Albania dhe në bashkëpunim me Kompaninë AWT

Kompania AWT ne bashkëpunim me GIZ Gjermani,Presidentin e Kompanise Gjermane “Kordes”GmbH,Sebastian Kordes në “Open Day” organizoj bashkëbisedim me qytetaret e Cerrikut për prezantimin e teknologjise Gjermane “Autark”.

Kjo teknologji moderne do te bejë të mundur trajtimin dhe përpunimin e ujrëave të zeza në tre shkolla publike dhe Qendrës Shëndetsore ne qytetin e Cërrikut. Kater Projektet do ti dorëzohen te përfunduara ne fundin e muajit Janar,Bashkise Cerrik!

Sh.a. UK Cërrik me mbeshtetjen e GIZ Albania dhe në bashkëpunim me Kompaninë AWT – Përfaqësuese Eksluzive për Europën Juglindore, organizoi në qytetin e Cërrikut në kuadër të informimit të gjithë banorëve të Cërrikut trajtimin e ujërave të ndotura.

Pjesa më e madhe e ujërave të ndotura shkarkohen në trupat ujore pa ndonjë trajtim paraprak. Pasojë e këtyre shkarkimeve janë problemet shëndetësore si dhe dëmtimet mjedisore të cilat kanë një impakt negativ në ekonominë e vendit.

Në kuadrin e bashkëpunimit për zhvillim në qytetin e Cërrikut po implementohet projekti pilot i cili parashikon ndërtimin e katër impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura të decentralizuara si dhe qendër informimi.  Le të trajtojmë ujërat e ndotura për përdorim utilitar për: Pastrim vetjak dhe ambjental Vaditje dhe higjenizim mjedisi  Ujë i ndotur i trajtuar, më pak ndotje për mjedisin! Shpresojmë se projekte të tilla të shtrihen edhe në qytete të tjera në Shqipëri  me mbeshtetjen e GIZ Albania

 

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close