Lajme

Ekspozimi i të miturve në internet

Jo vetëm e kanë përdorur internetin që prej moshës 9-vjeçare, por 51% e fëmijëve kanë akses online sa herë që dëshirojnë. Të dhënat e dala nga një studim i UNICEF e vënë theksin tek rreziqet që interneti ka tek moshat e vogla, si bisedat me persona të panjohur, një pohim ky i dhënë nga 25% e fëmijëve të pyetur.

Shqipëria nuk bën përjashtim. Mbi 10 raste të ngacmimeve online që kanë në fokus të miturit raportohen çdo ditë vetëm në platformën isigurtë.al.

Për të ndjekur rastet e ngacmimeve në internet është hapur Qendra Kombetare për Internet të Sigurtë që trajton rastet të cilat raportohen nga fëmijët. Po cilat janë sinjalizimet më të shpeshta që vijnë nga fëmijët?

“Ngacmimet seksuale, vjedhja e identitetit, e fotografive, videove te cilat mund të përdoren më pas për t’i kërcënuar fëmijët”.

Pasi raportohen në platformën online këto raste ndiqen më tej.

“Presim raportimet nga fëmijët dhe koordinojmë punën në bashkëpunim me policinë, me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, për mbylljen, fshirjen dhe ndjekjen e këtyre rasteve. Kemi edhe marrëveshje bashkëpunimi me Youtub, Facebook, Instagamin”.

Po edhe pse 1 në 10 fëmijë ka pasur një përvojë të padëshiruar në internet, sipas UNICEF shqetësuese mbetet që prindërit kanë njohuri vetëm për 9% të këtyre rasteve.

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close