Lajme

Fiks Fare/ Studenti i kitarës humb titullin ‘Mësues’, MASR dhe UART fajësojnë njëra- tjetrën

Ervin Telo zotëron një diplomë në ciklin e studimeve “Master Profesional” me titull “Kitarist” në Fakultetin e Muzikës në Universiteti i Arteve, Tiranë. Studenti është regjistruar në “Fakultetin e Muzikës” më 29.10.2018, me qëllim kualifikimin si profesionist si dhe zotërues të aftësisë pedagogjike për dhënien e mësimit dhe më 15.06.2020 ka marrë edhe diplomën. Deri në atë moment, studentët e ciklit “Master Profesional” në degën e kitarës përftonin diplomë edhe si “Mësues Kitare”.

Bashkëngjitur në diplomën e studentit z.Telo është edhe Suplementi i Diplomës i cili në seksionin “Informacion mbi përmbajtjet e studimit dhe rezultatet e arritura”; pohon se studenti kualifikohet edhe si mësues i kurrikulave artistike për shkollat e mesme apo të larta.

Në muajin tetor 2020 denoncuesi Telo ka kërkuar të zhvillojë një praktikë mësimore dhe ZVA Tiranë e ka refuzuar, pasi në diplomën e studentit titulli ishte “Kitarist” dhe jo “Mësues në Kitarë”.  Ervini kërkon ndihmën e Fiksit, pasi ai nuk po mundet të punësohet si mësues edhe pse në Suplementin e Diplomës së tij shkruhet qartë e zeza mbi të bardhë.

Fiks Fare fillimisht u interesua  pranë Fakultetit të Muzikës.  Gazetarëve iu shpjegua se ndërkohë që viti akademik kishte nisur në 2018, në muajin dhjetor,  fakulteti  ka pasur një urdhër rioganizimi nga MASR në 27.12.2018, i cili ka prodhuar edhe këtë situatë.  Fakulteti i Muzikës argumenton se me urdhërin e ri të  MASR studentit nuk i njihet ana pedakogjike. Zv.rektori i fakultetit thotë se  faji qëndron te MASR që me një urdhër prapaveprues ka djegur studentët.

Vetë Erioni i drejtohet me diplomën e tij Zyrës Arsdimore Tiranë , e cila nuk e përfshin në praktikat mësimore duke argumentuar se ai zotëron një diplomë me titull “Kitarist” dhe jo “Mësues Kitare”. Përgjegjësi i kurrikualve në ZVA Tiranë pohon se studenti ka të drejtë, por për shkak të moskoordinimit të institucioneve  të MASR dhe Fakultetit të Arteve, studenti nuk ka të drejtë të ushtrojë profesionin si mësues. ZVA Tiranë argumenton se faji qëndron te Fakulteti i Arteve, pasi këta të fundit nuk kanë zbatuar udhërin e muajit korrik të vitit 2018 nga MASR i cili diktonte riorganizimin e programit të studimeve. Por këtë e hedh poshtë Universiteti i Arteve, Fakulteti i Muzikës pasi urdhëri u ka shkuar në dhjetor  kur viti akademik kishte 2 muaj që kishte filluar.

Në këto kushte Erion Telo iu drejtua edhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë ku në sekretarinë e këtij institucioni nuk japin detaje në lidhje me çështjen, por argumentojnë se ka pasur një udhër i cili duhej të ishte zbatuar nga Fakulteti i Muzikës.

Edhe Fiks Fare iu drejtua me një kërkesë zyrtare MASR. Në përgjigjen e saj minsitria sqaron se nuk  ka riorganizuar  programin ‘Master Profesional’ nga ‘Kitare’ me 60 kredite, në “Kitarë dhe Mësuesi”  me 60 kredite dhe kohëzgjatje 1 vit në vitin 2018, pasi aplikimi nga Universiteti i Arteve  nuk ishte konform përcaktimeve të nenit 83, pika 2 të ligjit nr 80/2015.  Si pasojë e moskoordinimit  të dy institucioneve  edhe pse Ervin Telo përfundoi studimet e masterit e la atë edhe shumë të tjetrë që kanë kryer studimet në vitin akademik 2018-2019 pa titullin ‘Mësues”.

Trego më shumë

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close