Lajme

Në ambientet e Bashkisë Selenicë, u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite si më poshtë….

Sot, më 26.09.2022 ora 10⁰⁰ në ambientet e Bashkisë Selenicë, u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite si më poshtë:

1.Miratimi i projektvendimit “ Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar ( 6%) Gusht 2022, Ndihma Ekonomike nga Sistemi i Shërbimit Social Shtator 2022 dhe Fondi i Personave me aftësi të kufizuar Shtator 2022″

2.Miratimi i projektvendimit “Për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë nga fondi rezervë i bashkisë, për muajin Shtator 2022″

3.Miratimi i projektvendimit “Për ndryshim buxheti për vitin 2022″

4.Miratimi i projektvendimit “Për miratimin e dhënies së ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore, zj.Ervehe Veizaj”

5.Miratimi i projekt-vendimit “Për miratimin me shkrim të listës së sipërfaqeve për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik dhe vazhdimin e procedurave të konkurrimit publik për vitin 2022”

Nga këta projektvendime u miratuan katër prej tyre. Ju faleminderit!

 

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close