fbpx
Lajme

Nuk justifikoi dot pasurinë, KPA shkarkon drejtuesin e prokurorisë së Durrësit, lë në fuqi vendimin e KPK-së

Kolegjit i Posaçëm i Apelimit ka shkarkuar nga detyra drejtuesin e Prokurorisë së Durrësit, Ferdinand Elezi, duke lënë në këtë mënyrë në fuqi vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Kujtojmë se KPK në vendimin e Prillit 2019, vendosi shkarkimin e Elezit nga detyra pë shkak të problemeve që iu gjetën me justifikimin e pasurisë.

Njoftim i plotë : Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Ina Rama relatore, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.35/2019, datë 31.07.2019, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Ferdinand Elezi, kundër vendimit nr. 138, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe  prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 138, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ferdinand Elezi. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.U shpall sot, në Tiranë, më datë 30.09.2020.

Trego më shumë

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button