fbpx
Lajme

PËRCAKTIMI I ZONAVE NATURA 2000 NË EKOSISTEMIN VJOSË-NARTË-PISHË PORO

Në kuadër të përcaktimit të vendndodhjeve (site) potenciale për të qenë pjesë e rrjetit Natura 2000 brenda ekosistemit Vjosë-Nartë-Pishë Poro, PPNEA së bashku me përfaqësues të Adzm Vlorë organizuan një monitorim për mbledhjen e të dhënave mbi praninë e lundërzës apo të çakallit, të cilët janë të përfshirë në Direktivën Evropiane të Habitateve.

Vrojtimi u përqëndrua në pjesën jugore të zonës së mbrojtur, e cila përfshin lagunën e Nartës dhe zonën e Akërnisë. Nëpërmjet kësaj ekspedite, grupi kërkimor arriti të gjenerojë fakte mbi prezencën e lundërzës si gjurmë, jashtëqitje, apo mbetje ushqimore. Akoma më tej, u arrit që të identifikoheshin edhe gjurmë të çakallit. Nga bisedat me banorët lokal ekipi ynë mblodhi të dhëna mbi prezencën e ujkut në zonë, e cila u vërtetua edhe nëpërmjet gjetjes së një individi të aksidentuar, çfarë përbën një gjetje të pazakontë duke marrë në konsideratë ekologjinë e këtij lloji. Ky aktivitet u financua nga Bashkimi Evropian dhe Fondacioni EuroNatur.

Administrata Rajonale e Zonave te Mbrojtura Vlore

Trego më shumë

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button