Lajme

Prezantimi i thirrjes së parë në Vlorë të granteve të projektit “BE për Bashkitë”

Sesioni i infomimit ka si qëllim të njohë stafin e bashkive me objektivat dhe prioritet e skemës së granteve duke i ndihmuar të përcaktojnë, kuptojnë rregullat, procedurat dhe kufizimet në procesin e aplikimit në këtë thirrje. Ky takim informues do të përshëndetet nga Znj. Entela Gusho, Nënkryetare e Bashkisë Pogradec; Z. Agron Haxhimali, Drejtor i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë; Znj. Adelina Farrici, Drejtore Ekzekutive e Shoqatës për Autonomi Vendore si dhe drejtuesi i projektit “BE për Bashkitë”, Z. Elton Stafa.

Projekti “BE për Bashkitë” ka zhvilluar dy sesione të tjera informuese me përfaqësuesit e bashkive të rajonit verior në Shkodër dhe atij jugor në Vlorë. Ky cikëI i takimeve do të përmbyllet më 9 dhjetor me Bashkinë Tiranë. Aktiviteti është i hapur për mediat. Informacionet të përgjithshme për projektin dhe thirrjen e parë: BE për Bashkitë është një projekt i ri i financuar nga Bashkimi Evropian.

Qëllimi i këtij projekti është që përmes skemës së granteve të mbështesë potencialin zhvillimor të bashkive dhe të përmirësojë kushtet socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve lokale në Shqipëri. Skema e granteve parashikon dy thirrje me karakteristika dhe diferencë kohe të ndryshme.

Thirrja e parë për aplikime për grante, e hapur deri më 17 janar 2022, ka në fokus rehabilitimin dhe modernizimin e infrastrukturës dhe shërbimeve publike vendore; si dhe promovimin dhe mbështetjen e zhvillimit ekonomik vendor të qëndrueshëm e gjithëpërfshirës dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

Gjithashtu, kjo thirrje do të nxisë zbatimin e planeve dhe objektivave strategjike dhe zhvillimore të bashkive dhe do të forcojë kapacitetet vendore për menaxhimin e fondeve të BE-së. Projekti “BE për Bashkitë” zbatohet nga një konsorcium i drejtuar nga NALAS, Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Jug-Lindore, Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, ECO-Partners për Zhvillimin e Qëndrueshëm, Shoqata për Autonominë Vendore dhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë.

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
%d bloggers like this: