Lajme

Qeveria greke gati planin: Kompensime më të larta për naftën, gazin, drutë e zjarrit (ja kush përfiton)

GREQI-Rreth 1.000.000 familje do të jenë në gjendje të marrin pagesën e shtuar për ngrohjen (100-750 euro) këtë vit për shkak të kritereve të zgjeruara të vendosura nga qeveria. Shtesa rritet me 36% për familjet pa fëmijë, me 49% për familjet me një fëmijë dhe 59% për familjet me dy fëmijë. Shuma bazë e lejimit të ngrohjes do të rritet nga 220 euro e vendosur për 2021 në 300 euro për 2022.

Shuma e re e shtuar prej 300 eurosh do të jetë baza për llogaritjen e shtesës për të gjitha rajonet e vendit dhe për të gjithë përfituesit. Shtesa, për secilin përfitues, do të llogaritet duke shumëzuar shumën bazë prej 300 euro me normën e subvencionit të përcaktuar për vendbanimin në të cilin ndodhet vendbanimi i tij kryesor. Pagesa minimale rritet në 100 euro, nga 80 euro.
Shtesa maksimale rritet në 750 euro, nga 650 euro.

Shembuj:
Në qendër të Athinës (me një normë ditore prej 0.43) për një familje me dy fëmijë shtesa do të rritet, nga 114 euro vitin e kaluar, në 181 euro këtë vit.
Në qendër të Selanikut (me notë mesatare 0.71) për një familje me dy fëmijë shtesa do të rritet, nga 188 euro vitin e kaluar, në 299 euro këtë vit.
Në Kozani (me një normë ditore prej 1.12) për një familje me dy fëmijë shtesa do të rritet, nga 295 euro vitin e kaluar, në 469 euro këtë vit.
Në Florinë (me mesataren e notës 1.18) për një familje me dy fëmijë shtesa do të rritet, nga 312 euro vitin e kaluar, në 496 euro këtë vit.

Kriteret e të ardhurave dhe pronës janë zgjeruar në fashën e përfitimit Kufijtë vjetorë të të ardhurave deri në të cilët do të miratohet lejimi i ngrohjes do të rriten:
Nga 12,000 euro në 14,000 euro për beqarët.
Nga 24,000 për familjen me dy fëmijë, në 26,000 euro,
Nga 26,000 për familjen me tre fëmijë, në 29,000 euro.

Kriteret për pronën zgjerohen gjithashtu:
Nga vlera 130,000 e pasurive të paluajtshme për të pamartuarit, në 180,000 euro.
Nga vlera 250,000 e pasurive të paluajtshme për të martuarit, në 300,000 euro.

Bazuar në sa më sipër, pritet që 80% e familjeve që do të konsumojnë format e subvencionuara të karburantit (DIESEL), gazit natyror, LPG, dru zjarri dhe biomasë (fishekëve). Familjet konsumojnë këto forma të karburantit, nga të cilat rreth 1.45 milion familje kanë të drejtë për këtë shtesë. 707,328 familje aplikuan dhe morën ndihmën në vitin 2020.

Kompensimi do t’u jepet personave fizikë, nëse ata konsumojnë naftë ose gaz natyror ose gaz të lëngshëm të naftës ose dru zjarri ose biomasë për nevojat e ngrohjes të pronave që përdorin si vendbanim kryesor në kohën e aplikimit, pavarësisht nëse janë me qira ose pa pagesë. ose vet. Sidomos për dhënien e ndihmës për ngrohje konsumatorëve të druve të zjarrit dhe biomasës (peletit), është vendosur si kusht shtesë që vendbanimi kryesor të jetë i vendosur në një vendbanim me një popullsi të barabartë ose më pak se 2,500 banorë dhe koeficienti përkatës i subvencionit është e barabartë ose më e madhe se 0.8. Përfituesit për të marrë përfitimin duhet të kenë paraqitur një kërkesë për shprehjen e interesit në një aplikim të veçantë elektronik në sistemin TAXISnet.

Qeveria greke ka vendosur dhe shtesën në subvencionimin për energjinë elektrike, një subvencion prej 18 në vend të 9 eurove në muaj për faturë të energjisë elektrike dhe deri në 24 euro për përfituesit e Tarifës së Strehimit Social duke vënë në dispozicion 326 milionë euro për përballimin e krizës së energjisë.

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close