Lajme

Thirrje për bursa studimi në Itali, data e fundit për të aplikuar

Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në Itali, tashmë mund të aplikojnë për bursa deri në datën 2 tetor, ora 14:00. Njoftimin e ka bërë Ambasada e Italisë në Tiranë, ku sqaron të interesuarit që të aplikojnë në kohë. Në kategorinë përfituese të këtyre bursave përfshihen dhe shqiptarët, për vitin 2020-2021.                              Njoftimi i plotë: Thirrja për bursat MAECI 2020-2021 është tani e hapur. Thirrja parashikon ekskluzivisht rinovimin e bursave tashmë të vendosura dhe vetëm për kurset e mëposhtme:

– diplomë master; – kurse AFAM; – doktoratura kërkimore; – përfundimi i kurseve trevjeçare të ndërmarra tashmë.

Thirrja e plotë për aplikime, që përmban dispozitat për prezantimin e aplikacioneve dhe udhëzimet në lidhje me procesin e përzgjedhjes së aplikimeve, është në dispozicion në studimin në portalin Itali kushtuar bursave (https://studyinitaly.esteri.it).

Kjo platformë përmban, në italisht dhe anglisht, të gjithë informacionin e dobishëm për mbajtësit e bursave, duke përfshirë udhëzimet për regjistrimin në institucionin e zgjedhur, metodat e pagesës tremujore të pagesave mujore të bursës dhe mbulimin e sigurimeve. Thirrja do të jetë e hapur deri në orën 2.00 të pasdites (me kohën italiane) në 2 Tetor 2020. Aplikimet e marra pas afatit do të konsiderohen të papranueshme (përveç për arsye të jashtëzakonshme që justifikohen rast pas rasti).

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close