Lajme

Trajnim me nxënësit e shkollave në qytetin e Vlorës, SMENSWICT

Modelet e energjisë së rinovueshme ishte tematika që trajtuam me nxënësit e shkollave në qytetin e Vlorës. Auleda – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal Vlorë, në cilësinë e ekspertizës së jashtme për Bashkinë Vlorë në projektin SMENSWICT, përfundoi trajnimet me nxënësit e shkollave të mesme.

Tre sesione trajnimi u zhvilluan në total, në të cilat morën pjesë 75 nxënës të shkollave publike dhe jo publike, respektivisht shkolla Internacional, Drita e Dijes dhe Shkolla Nr.1.

Në trajnimin e zhvilluar me nxënësit e shkollës Jo Publike Internacional, ne i treguam nxënësve ide frymëzuese se si ata mund të jenë vetë iniciator të këtyre modeleve. Në trajnimin e zhvilluar me nxënës nga shkolla Drita e Dijes në Vlorë, me datë 25 Tetor, u trajtua tematika e energjive të ripërtëritshme, llojet e saj dhe teknologjitë më të avancuara.

Po ashtu, u dha një informacion i përgjithshëm mbi projektin SMENSWICT dhe ndërhyrjen konkrete që do të implementohet ne Shkollën “Muco Delo” në Vlore dhe mundësinë e implementimit të teknologjisë së energjive të rinovueshme në ndërtesën e shkollës së tyre. Trajnimi i tretë u zhvillua me nxënësit e klasave të nënta në shkollën NR.1.

Në këto evente informues/trajnime ne i folëm të rinjve për energjitë e rinovueshme, cilat janë ato dhe çfarë mund të bëjnë të rinjtë për të përmirësuar përdorimin me eficencë të burimeve të energjisë së rinovueshme.

Gjatë sesionit, u paraqitën video demonstruese se si mund të ndërtohen modele inovative duke përdorur energjinë diellore, me qëllim që ata të frymëzohen nga këto shembuj për të ndërtuar modelet e tyre.

SMENSWICT është një projekt i cili synon, përmes bashkëpunimit ndërkufitar, të përmirësojë menaxhimin e burimeve të ripërtëritshme dhe të nxisë përdorimin e tyre në infrastrukturën publike. Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian dhe vendet pjesëmarrëse, programi Interreg Shqipëri – Greqi “2014 – 2020”. #Auleda

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close