Lajme

Vlorë, zhvillohet Workshopi dy-ditor i projektit Friends4Family (Foto)

Workshopi dy-ditor i projektit Friends4Family “Aleanca mes zonave rurale për mikpritjen turistike miqësore familjen” u zhvillua në Vlorë në datat 25 dhe 26 Shtator 2021.

Qëllimi kryesor i workshopit ishte prezantimi i objektivave të projektit dhe stimulimi i diskutimit midis palëve të interesuara territoriale (kantinat e verës, agroturizmi, shoqata e operatorëve turistikë) mbi mundësitë e turizmit rural për një ofertë turistike për familjet. Shumë përfaqësues të institucioneve lokale dhe rajonale morën pjesë në aktivitet (Bashkia, Prefektura, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti I Turizmit të Universitetit të Vlorës, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore, Administrata e Zonave të Mbrojtura Vlorë, etj).

Në këtë workshop u trajtuan tema të rëndësishme: kapacitetet turistike për rastin e turizmit familjar dhe rural, sfidat në turizëm dhe ndikimi i tyre në ekonomi dhe si mundësi punësimi, turizëm kulturor, diversitet natyror dhe mundësi për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, strategjitë për bashkëpunim dhe rritjen e turizmit. Ngjarja u organizua nga Këshilli i Qarkut, Partneri Kryesor, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të GAL Terra D’Arneo, si partnerë të projektit, të cilët sollën përvojat në drejtim të praktikave të mira dhe njohurive në sektorin e zhvillimit rural.

Takimi tjetër në Pulia (Veglie) do të zhvillohet më 9 dhe 10 Tetor për ngritjen e kapaciteteve, një session B2B dhe vizita studimore, të cilat do të përfshijnë një delegacion të operatorëve nga Qarku i Vlorës dhe një grup me operatorësh turistikë nga zona e GAL Terra D’Arneo.

 

 

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
%d bloggers like this: