fbpx
Politike

Të njohësh psikologjinë e politikanëve që kanë në duar fatet tona

Shkencat Politike Socilale Psikologjike  Sipas një përkufizimi të përgjithshëm shkenca politike i referohet asaj disipline shkencore e cila merret me proceset, sjelljet dhe veprimet politike apo me fjalë tjera, siç edhe mund të supozohet nga emërtimi, kjo lëmi përbën studimin shkencor të dukurive, sjelljeve, proceseve, institucioneve dhe formacioneve politike. Qëllimi dhe vet objekti i hulumtimit të shkencave politike është përfitimi i njohurive mbi politikën, njohuri të bazuara në të dhëna e fakte si rezultat i hulumtimeve objektive dhe përsiatjeve të vazhdueshme shkencore.

Vet etimologjia e termit politika na lë të kuptojmë që kemi të bëjmë me udhëheqjen dhe zhvillimin e jetës shoqërore. Prejardhja e këtij termi na sugjeron se politika merr domethënien e një organizimi dhe rendi publik përmes qeverisjes. Sistemi qeverisës në vendin tonë ka nevojë për një elitë të re politike, jo vetëm sepse jetojmë në një epokë ndryshe qe  20 vite, por edhe për kushtet specifike të tanishme. Studiuesit dhe specialistët e huaj dhe vendor tashmë janë të bindur se kultura politike, qoftë e trashëguar, qoftë kjo aktuale, nuk është në nivelet e duhura.

Dhe dihet se kur një vend ka mungesë kulture politike, demokracia nuk mund të jetë kurrë e sigurt! Shkenca politike, madje sikundër quhen sot në botë “shkencat e qeverisjes dhe politikave”, është jo vetëm prirje e kohës, por edhe nevojë për të rinjtë dhe gjith të tjerët politikbërës të mirë që duan ta ndryshojnë situatën duke shpresuar që viti 2020 të jet i mbarë.  Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike në gjurmët e eksperiencën e departamentit të Shkencave Politike.

Shkencat Sociale në vendin tonë po bëhen të një rëndësie gjithnjë e më të madhe si rezultat i trasformimeve të vazhdueshme në shoqëri, kërkesës për politika sociale gjithnjë e më të qëndrueshme, për sisteme politike demokratike, integritet në politikbërje, për një shtet funksional, të pa korruptuar, në funksion të mirëqënies dhe dinjitetit të individëve që përfaqëson.

Nisur nga motive me interesa kombëtare dhe në shërbim të proceseve të integrimit të vendit, por edhe për ndërtimin e një shoqërie që ka në fokus njeriun, lirinë, të drejtat dhe cilësinë e jetës së tij, them se studimet sociale duhet të jenë prioritare. Politkbërj,sistemi qeverisës duhet të janë atraktiv për specialist të kësaj fushe.

Duke bërë vështrimin analitik, kërkesat do të vijnë duke u rritur dhe kërkesat për cilësi do të jenë në mënyrë evidente gjithnjë e në rritje. Mbështetur në studimet parashikuese dhe ato të visibilitetit sa brenda institucionneve tona por edhe jashtë tyre është më e udhës dhe plotësisht të motivuar që shkencat sociale të vijojnë me më shumë intesitet. Demokraci, politika por edhe administrata publike kanë dëshmuar se kanë mangësi të theksuara në trajtimin e çështjeve publike. Shumica as nuk e di se çfarë përfshin koncepti ”publike”, pa le më të merret me menaxhimin e këtyre problematikave. Kjo i ka hapur rrugën një mungese të theksuar të përgjegjshmërisë ndaj çështjeve publike.

Por politika është dhe do të mbetet gjithnjë çështje publike. Psikologjia politike si shkencë studion lidhjen politikë-psikologji dhe aplikon teoritë e psikologjisë. Politika afekton jetën e përditshme, problemet më jetike të njerëzve, shëndetin, arsimimin e tyre e të fëmijëve të tyre, mirëqenien, pagat. Për rrjedhojë, të mos njohësh psikologjinë e atyre që e bëjnë politikën, e politikanëve, që në një masë të madhe kanë në dorë mjaft nga çështjet më me rëndësi të jetëve tona, do të ishte një minus ku e ku më i madh se mosnjohja e cilësdo psikologji aq në modë sot, që nga ajo e kafshëve deri tek ajo e kozmosit. /Ora News

Trego më shumë

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button