Politike

Zgjedhjet e 25 prillit, ODIHR sjell 274 ekspertë për monitorimin e tyre

ODIHR ka publikuar sot raportin për vlerësimin e nevojave për zgjedhjet e 25 prillit. Kur na ndajnë rreth 2 muaj nga data e zgjedhjeve ODIHR rekomandon dërgimin të 24 vëzhguesve afatgjatë dhe 250 vëzhguesve afatshkurtër për zgjedhjet në shkallë të gjerë në të gjitha rajonet.

Po kështu ODIHR rekomandon një ekip kryesor me ekspertë për monitorim të zgjedhjeve. Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore informuan se do të merreshin të gjitha masat për të siguruar një proces zgjedhor transparent dhe pranuan vlerën e shtuar të rekomandimeve pas një aktiviteti vëzhgimi të zgjedhjeve të ODIHR.

“Të gjithë bashkëbiseduesit e Misionit të Vlerësimit të Nevojave (NAM) të ODIHR konsideruan një mision vëzhgues të zgjedhjeve në shkallë të gjerë në të gjitha rajonet si thelbësor për të siguruar një kontroll të pavarur të zbatimit të kornizës ligjore të rishikuar, duke përfshirë identifikimin biometrik të votuesve të sapo futur dhe zbatimin e tij në praktikë. Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore informuan se do të merreshin të gjitha masat për të siguruar një proces zgjedhor transparent dhe pranuan vlerën e shtuar të rekomandimeve pas një aktiviteti vëzhgimi të zgjedhjeve të ODIHR. Bashkëbiseduesit e tjerë vunë një theks të veçantë në vëzhgimin e periudhës parazgjedhore, veçanërisht në lidhje me përdorimin e burimeve shtetërore. Një numër aspektesh do të meritonin vëmendje të veçantë, përfshirë punën e administratës zgjedhore, identifikimin biometrik të votuesve, fushatën dhe mbulimin e saj nga media, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve zgjedhore dhe procedurat e ditës së zgjedhjeve, veçanërisht në rrethanat e shkaktuara nga pandemia e COVID-19.

Bazuar në këto konsiderata, NAM ODIHR rekomandon vendosjen e një Misioni Vëzhgues të Zgjedhjeve (EOM) për zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit. Përveç një ekipi thelbësor të ekspertëve, NAM ODIHR rekomandon dërgimin nga Shtetet pjesëmarrëse të OSBE-së të 24 vëzhguesve afatgjatë për të ndjekur procesin zgjedhor në të gjithë vendin, si dhe 250 vëzhgues afatshkurtër për të vëzhguar procedurat e ditës së zgjedhjeve, duke përfshirë votimin, numërimin e votave dhe tabelën e rezultateve. Në përputhje me metodologjinë standarde të ODIHR, EOM do të përfshinte një element të monitorimit të mediave”, thuhet ndër të tjera në raportin e ODIHR.

Trego më shumë

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close