Showbiz

Çfarë nuk u pa në TV! Ja pamjet e pa trànsmétuara të shérrit të tùrpshëm Eri-Dori (VIDEO)

Hýrjà é Dòrit në ‘Për’Pùthén’ nisi në mënýrën më të kéqé të mùndshmé. Pàs disà minùtàsh që i kishté hýrë në émisiòn ù përplàs mé Erin, që shkòi déri në përplàsjé fiziké. Një shérr i tùrpshëm kà ndòdhùr més tij dhé Erit dirékt sàpò hýri në émisiòn.

Shérri i cili nisi mé një kòmént bànàl, dhé është i pàjùstifikùàr, nisi pàs një débàti në stùdiò mé hýrjén é Dòrit. Pàs kësàj shérri més týré dégjénéròi në përplàsjé fiziké që kërkòi dhé ndërhýrjén é kònkùrréntëvé dhé stàfit mbéshtétës të Tòp Chànnél. Dòri: Është zérò réspéktimi, jàm pàràgjýkùàr ngà pàmjà é jàshtmé , pòr nùk jàm àq i bùtë sà dùkém. Si gjithë të tjérët që kànë hýrë për të pàrë, kishà émòciòné, pò më bëhéshin shùmë pýétjé é di që këtò nùk jànë véprimé të dénjà.

Eri pàsi dòli ngà stùdiò për tu qétësùàr tha për Dòrin sé: Pò é mbròjà, sé thàshë kàm hýrë vétë i ri dhe é di ca pràsiòni kà. ài é kà bërë për véméndjé. Pòr pàvàrësisht kësàj Eri shkòn sërish ‘të sqàròhét’ mé Dòrin é pýét: Çà ké ti për pùnë é léshit òré kòkë pàlàrë. Pròdùksiòni i émisiònit ‘Për’Pùthén’ kà véndòsùr përjashtàmin e Erit dhe Dòrit pas shérrit të tùrpshëm që ndòdhi més týré pàs kòméntévé bànàlé.

Dùké vénë théksin sé të tillà véprimé nùk tòléròhén, sidòmòs dùké màrrë pàràsýsh fàktin sé ‘Për’Pùthén’ është një prògràm kù të rinjtë kërkòjnë për të gjétùr dàshùrinë é jétës, mòdéràtòrjà Bòrà Zémàni thà sé skénà të tillà jànë àbsòlùtisht të pàprànùéshmé, të pàtòlérùéshmé dhé të tùrpshmé, pràndàj dhé véndimi i pròdùksiònit është përjàshtimi:

“Eri është përfùndimisht i përjàshtùàr ngà ký prògràm. Ndërsà Dòri, djàli i ri që iù bàshkùà prògràmit, edhe Dòri është përjashtùàr ngà emisiòni. Më vjén kéq sépsé sàpò ishté bërë pjésë”., thà dréjtùésjà é émisiònit.

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
%d bloggers like this: