Teknologji

Heqja e tarifave roaming në 6 vendet e Ballkanit/ AKEP: Sfida jonë, heqja e tarifave për roaming-un në BE

ATSH/ Prej datës 1 korrik të gjithë pajtimtarët e rrjeteve celularë të Republikës së Shqipërisë që udhëtojnë në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor (Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbi), do të gëzojnë të drejtën e përdorimit të të gjitha shërbimeve celulare roaming të rregulluara në këto vende të BP sikundër të ishin në Shqipëri, pra pa tarifa/shpenzime shtesë
për roaming.

Ky model tarifimi për pajtimtarët e rrjeteve celulare që përdorin shërbimin roaming njihet si Roam Like At Home (RLAH), dhe do të jetë i aplikueshëm për të gjithë pajtimtarët celularë, me parapagesë dhe paspagesë (apo kombinim të mënyrës së pagesës), që përdorin oferta apo jo (pra, edhe përdoruesit me parapagim që përdorin vetëm rimbushje dhe tarifohen në bazë njësish të konsumuara dhe kreditit të vlefshëm – Pay As You Go (PAYG)), pajtimtarët me paketa aktive ose jo, pra, që kanë njësi të mbetura të shërbimeve ose jo.

Në përputhje me modelin RLAH të gjithë pajtimtarët celularë do të tarifohen për të gjitha shërbimet celulare të konsumuara në roaming në këtë hapësirë sipas tarifave/mekanizmit të tarifimit përkatës (PAYG/Paketa me parapagim dhe paspagim, etj.) të aplikuar në Shqipëri për shërbimet celulare, si: thirrje dalëse, thirrje hyrëse (0 lekë), SMS dalëse (SMS hyrëse 0 lekë), dhe internet (sipas politikës së përdorimit të drejtë – FUP).

Pajtimtarët që përdorin paketa/oferta me paspagim apo parapagim do të kenë mundësinë që gjatë roaming në BP të përdorin njësinë e shërbimeve të përfshira në pagesën fikse periodike (mujore) apo të ofertave me parapagim (ditore/javore, 30 ditore etj.), sikundër të ishin në Shqipëri, pra, pa tarifa shtesë apo nevojën për të blerë oferta shtesë roaming në BP.

Për të shmangur abuzimet e mundshme me këtë sistem të ri tarifimi (si në Shqipëri apo pa tarifa shtesë apo tarifë zero ekstra për shërbimet roaming në BP), çka do të dëmtonte jo vetëm operatorët celularë, por edhe përdoruesit (qytetarë/biznese) e shërbimeve roaming në BP, këto përfitime shoqërohen në të njëjtën kohë dhe me disa rregulla të përdorimit të drejtë (FUP) të këtyre shërbimeve.

Këto rregulla të përdorimit të drejtë përfshijnë të drejtën e operatorit cellular për të aplikuar tarifa shtesë roaming-u në rast të evidentimit të abuzimit apo përdorimit anormal të shërbimeve roaming, dhe tejkalimit të sasisë së lejuar të internetit në roaming në BP, sipas politikës së përdorimit të drejtë.

Heqja e tarifave roaming me pakicë u bë e mundur pas arritjes së marrëveshjes mbi reduktimin e çmimeve të shërbimeve roaming në rrjetet publike të komunikimit celular në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të nënshkruar më datë 4 prill në Beograd nga ministritë përgjegjëse për komunikimet elektronike të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, dhe
Serbia).  Nënshkrim i marrëveshjes dhe zbatimi i saj u arritën falë bashkëpunimit rajonal të organeve politikbërëse dhe autoriteteve rregullatore të Ballkanit Perëndimor me Komisionin Europian dhe RCC. Fillimi i heqjes së tarifave roaming në BP përbën një gur kilometrik të rëndësishëm në integriminin në BE dhe sidomos në përfitimet e qytetarëve të BP nga shërbimet celulare.

Autoriteti i Kominikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) bën të ditur se sfida e radhës do të jetë heqja e tarifave për roaming-un në vendet e Bashkimit Evropian në të ardhmen, duke mbështetur iniciativat e Qeverisë në këtë drejtim, nëpërmjet bashkëpunimit me Komisionin Evropian, RCC dhe vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
%d bloggers like this: