Lajme

Java e Biodiversitetit PPPNE Vlorë, Laguna e Nartës si pjesë e Zonës së mbrojtur

Ne kete jave te Biodiversitetit PPPNE Vlore dhe anetare te rrjetit te shoqatave “Riviera Blu” Vlore ne terren per monitorim te biodiversitetit te ekosistemit Laguna e Nartes si pjese e Zones se Mbrojtur Vjose – Narte me qellim mbrojtjen, informimin, e sensibilizimin e opinionit publik per pasurine biologjike te larmishme kombetare e te lidhur ngushtesishte me ekosistemet natyrore dhe vete jeten tone. Eshte jave per kontribut jo vetem per mbrojtjen e biodiversitetit, konservimin e mirembajtjen e ekosisteve perkatese por dhe grumbullimi i te dhenave shkencore me qellim per ti paraprire cdo lloj vendimmarrje per mbrojtjen, menaxhimin e biodiversitetit e konservimin e ekosistemeve natyrore perkatese si resurse per zhvillimin e qendrueshem. Falenderojme ne menyre te vecante per kontributin e dhene nga INCA per mbeshtetjet finaciare dhe fuqizimin e shoqates PPNE Vlore e rjetit te shoqatave “Riviera Blu” Vlore per sensibilizimin e opinionit public, mbrojtjen e konservimin e pasurive natyrore te zonave te mbrojtura per nje zhvillim te qendrueshem. Falenderojme per kontribut te vecante e konkret nga shoqata AOS, dhe PPNEA ne njohjen, identifikimin e mbrojtjen e pasurise se biodiveritetit tone kombetare faunistik e florisitik.

 

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close