Lajme

KPK konfirmoi në detyrë gjyqtaren e Apelit në Vlorë

Komisioneri Publik ka ankimuar sot në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për gjyqtares e Apelit të Vlorës Iliba Bezati. Kjo e fundit kaloi vettingun pak muaj më parë.

Komisioneri Publik konstaton se, nga shqyrtimi i vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, paraqiten rrethana të tilla ligjore e fakti, që e bëjnë të cenueshëm vendimin në tërësinë e tij.

Komisioneri Publik kërkon që shkaqet e ankimit të merren në shqyrtim nga ana e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Pasi të ketë kryer vetë Kolegji një h etim dhe vlerësim të plotë të rezultateve të h etimit administrativ për subjektin e rivlerësimit, të vendosë në mënyrë alternative lënien në fuqi të vendimit nr. 352, datë 1.3.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ose ndryshimin e tij.

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
%d bloggers like this: