Categories Turizëm

KKT jep 13 leje për hotele e vila në bregdet, kalon edhe ndërhyrja tek Muzeu Historik i Arteve të Bukura

Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi 47 vendimeve në mbledhjen e fundit të mbajtur javën e shkuar ku duket se vëmendja është përqendruar tek lejet e ndërtimit për hotele e vila në bregdet nga Shëngjini e deri në Hamallaj, Palasë, Dhërmi, Jalë e Borsh.

Në të njëjtën mbledhje ka kaluar edhe leja e ndërtimit për kompleksin Lura 5 në zonën e Ishmit. Energjia ka pasur një seri vendimesh të lidhura këto me leje për infrastrukturë ndërtimi për objekte të tilla si linja ajrore dyfishe Tirana-Rashbull, apo Unaza e Tiranës loti 2. Një tjetër vendim është ai për testimet në Shpirag 4 që do të kryhen nga kompania Shell Upstream Albania.

Në infrastrukturë ka pasur vendime të tjera ku në sy bie ajo për ndërtimin e rrugës Porto-Romano Loti 3 nga Autoriteti Rrugor Shqiptar që hasi në fazat e tenderimit një sërë ngërçesh. Ndërkohë që Bashkia e Vlorës ka vendosur të rehabilitojë rrugën nga Uji i Ftohtë në Orikum dhe së fundmi ka marrë edhe lejen e ndërtimit. Të paktën tre leje janë dhënë për Bashkinë e Tiranës në lidhje me ndërtimin e tre shkollave.

Një tjetër vendim që bie në sy është ai për Muzeun Historik të Arteve të Bukura ku është dhënë leje ndërtimi për restaurim dhe rikonstruksion. Në titullin e vendimit bie në sy edhe fjala “shtesë” çka e bën të paqartë ndërhyrjen që do të kryhet pra nëse do të ketë shtesë me një objekt të ri bashkë me atë aktual. Po kështu është parashikuar edhe një vendim që ka në objekt “Restaurimin, rikonstruksionin dhe rinovim të Sallës së Koncerteve në Universitetin e Arteve në Tiranë”, me zhvillues Ministrinë e Kulturë.

Vendimet e KKT

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Finiq. Për miratimin e Rishikimit të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Belsh. Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Parku rekreativ Vlorë”, me vendndodhje në
Bashkinë Vlorë, me zhvillues Bashkinë Vlorë. Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerimi i qendrës multifunksionale, Bashkia Kamëz”, me
subjekt zhvillues Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Leje Ndërtimi për objektin: “Restaurimi, rikonstruksioni, shtesë dhe rehabilitimi i
hapësirave në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura”, me zhvillues Ministrinë e Kulturës. Leje Ndërtimi për objektin: “Restaurimi, rikonstruksioni dhe rinovim i Sallës së Koncerteve në Universitetin e Arteve në Tiranë”, me zhvillues Ministrinë e Kulturës. Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion i Magazinave në Brar”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Ministrinë e Kulturës.

Leje Ndërtimi për objektin: “Shkolla e mesme 5 Maji”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Bashkinë Tiranë.
Leje Ndërtimi për objektin: “Shkolla për arsimin e mesëm “Dalip Topi”, me vendndodhje në rrugën “Shefqet Kuka”, Bashkia Tiranë”, me zhvillues Bashkinë Tiranë. Leje Ndërtimi për objektin: “Shkolla 9-vjeçare dhe kopshti “Drejtoria e Higjienës”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Bashkinë Tiranë. Leje Ndërtimi për objektin “Ndërtimi i Institutit të Policisë Shkencore”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Leje Infrastrukture Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion i rrugës Roskovecrrethrrotullimi Poshnje”, me vendndodhje në Bashkinë Roskovec dhe Bashkinë UraVajgurore, me zhvillues Autoritetin Rrugor Shqiptar.Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Rehabilitimi i Rrugës Uji i Ftohtë – Orikum dhe ndërtimi i dy by-passeve”, me vendndodhje në Bashkinë Vlorë, me zhvillues Bashkinë Vlorë. Leje Infrastrukture Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Rrugës Porto Romano, Loti 3”, me zhvillues Autoritetin Rrugor Shqiptar.

Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Linja Ajrore dyfishe Tirana – Rrashbull dhe Unaza e Tiranës 110 kV, Loti 1, Nënstacioni i Ri Tirana 3”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Operatori i Sistemit të Transmetimit” sh.a.
Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Unaza e Tiranës 110 kV Loti 2”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Operatori i Sistemit të Transmetimit” sh.a. Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Linja ajrore me dy qarqe 400/220kv Tirana 2 -Rrashbull”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Operatori i Sistemit të Transmetimit” sh.a.

Leje Infrastrukture Ndërtimi për objektin: “Ndërhyrjet në infrastrukturë në “Syrin e Kaltër”, me vendodhje në Bashkine Finiq”, me zhvillues Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Leje Zhvillimi për objektin: “Korpusi Avokatia”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Dhomën Kombëtare të Avokatisë.
Leje Ndërtimi për objektin: “Depozitat LPG”, me vendndodhje në Bradashesh, Bashkia Elbasan, me subjekt zhvillues shoqërinë “Kurum International” sh.a. Leje Ndërtimi për objektin: “Testimi i pusit Shpirag 4”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Shell Upstream Albania B.V” sh.a.

Leje Ndërtimi për objektin: “Parku fotovoltaik Blue 1”, “Parku fotovoltaik Blue 2” dhe “Infrastruktura e lidhjes me rrjetin elektrik”, me vendndodhje në Bashkinë Fier, me zhvillues shoqëritë “Matrix Konstruksion” sh.p.k dhe “Blessed Investment” sh.p.k. Leje Ndërtimi për objektin: “Pikë shitje me pakicë të karburanteve”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Kevuçi” sh.p.k.

Leje Ndërtimi për objektin: “Pikë furnizimi me hidrokarbure”, me vendndodhje në Bashkinë Kuçovë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Terminali Kucovë” sh.p.k. Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion Bujtina “Kol Gjoni” dhe objekt shtesë në funksion të objektit ekzistues”, me vendndodhje në Bashkinë Tropojë, me zhvillues Z. Kol Jubani, Znj. Vera Jubani dhe Z. Bledar Jubani.

Leje Ndërtimi për objektin: “Objekt shërbimi bar-restorant, pishina dhe pontil në funksion të Resortit turistik “White Rocks Resort”, në Fshatin Gjilekë, Dhërmi, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues Eurocol sh.p.k. Leje Ndërtimi për objektin: “Drymades Villas”, me vendndodhje në Bashkinë Himarë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Coast to Coast” sh.p.k.Leje Zhvillimi për objektin: “White Wave Hotel Design”, me vendndodhje në Palasë, Dhërmi, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Gjikuria” sh.p.k.

Leje Ndërtimi për objektin: “Strukturë me funksion hoteleri”, me vendndodhje në Dhërmi, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Altea Invest” sh.p.k. Leje Zhvillimi për objektin: “Hotel dhe shërbime”, me vendndodhje në Livadh, Bashkia Himarë, me zhvillues Z. Sokol Masha. Leje Zhvillimi për objektin: “Strukturë Shërbimi dhe Hotelerie 1 dhe 4 kate me 1 kat nëntokë”, me vendndodhje në shëtitoren Borsh, Bashkinë Himarë, me zhvillues Z. Hito Lala.

Leje Zhvillimi për objektin: “Strukture hotelerie, Jale”, me vendndodhje në Bashkinë Himarë, me subjekt zhvillues “Jala Investment” sh.p.k.
Leje Zhvillimi për objektin: “Godinë bujtinë me papafingo Gjilekë, Vlorë”, me vendndodhje në Bashkinë Himarë, me zhvillues Z. Julian Dajti. Për një ndryshim në Lejen e Zhvillimit për objektin: “Resorti Turistik “Lura 5”, Ishëm, Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Lura” sh.p.k.

Leje Ndërtimi për objektin: “Resorti Turistik “Lura 5”, Faza 1, Ishëm, Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Lura” sh.p.k.
Leje Ndërtimi për objektin: “Hotel 4 kat me 1 kat nëntokë dhe pishinë “FT Menagement & Events”, me vendndodhje në Bashkinë Durrës, me subjekt zhvilllues shoqërinë “FT Menagement & Events” sh.p.k. Leje Ndërtimi për objektin: “Kompleks banimi dhe rekreativ”, me vendndodhje në Hamallaj, Bashkia Durrës, me zhvillues “S&D Invest” sh.a. Leje Zhvillimi për objektin: “Objekt banimi dhe shërbimi”, me vendndodhje në Qerret, Bashkia Kavajë, me subjekt zhvilllues shoqërinë “Bonita & Brilliant” sh.p.k.

Leje Zhvillimi për objektin: “Objekt me funksion akomodim dhe shërbime, Shëngjin”, me vendndodhje ne Bashkinë Lezhë, me subjekt zhvilllues shoqërinë “Rozafa A” sh.p.k. Leje Ndërtimi për objektin: “Godinë banimi, hoteleri dhe shërbimesh me 1 kat nëntokë qendër tregtare dhe 3 kate parkim, Rruga “Medar Shtylla”, Bashkia Tiranë”, me zhvillues “Nova Construction 2012” sh.p.k,

Leje Zhvillimi: “Objekt pikë grumbullimi dhe përpunimi produkteve bujqësore (shegë)”, me vendndodhje në Bashkinë Shkodër, me subjekt zhvilllues Z. Izmir Lakti. Leje zhvillimi për objektin: “Magazinë 1 kat, Bashkia Shkodër”, me zhvillues Z.Elis Ferracaku. Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit për objektin: “Godinë Industriale për përpunimin, miksimin dhe paketimin e frutave dhe rrënjëve, me vendndodhje në Bashkinë Vorë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Capital Resources” sh.p.k.

Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit dhe shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit për objektin: “Ndërtim Hidrocentraleve “Backa 1”, “Backa 2” “Backa A”, “Backa B”, “Backa C”, me subjekt zhvillues “Kroi Mbret Energji” sh.p.k. Për shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion Ish Hotel Dajti, Bashkia Tiranë”, me zhvillues Bankën e Shqipërisë.
Për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Kompleks turistik Amadeus Palace”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Amadeus Palace” sh.p.k./Monitor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lexoni Gjithashtu

Categories Turizëm

Energjia në zonat turistike, OSSH lidh kontratën 1 mln euro për Ksamilin

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes për rajonin e Gjirokastrës lidhi se fundmi kontratën me vlerë…

LEXO ME SHUME
Categories Turizëm

”The Washington Post” rendit Tiranën dhe Dhërmiun mes 12 destinacioneve më të bukura për t’u vizituar në vitin 2024

Media e njohur amerikane “The Washington Post” ka renditur Tiranën dhe Dhërmiun mes 12 destinacioneve…

LEXO ME SHUME
Categories Turizëm

Ndryshon taksimi i hoteleve! Qeveria do të përcaktojë një nivel shfrytëzimi të dhomave

Ligji për turizmin është dorëzuar në Kuvend ndërsa këshilli i ministrave ka propozuar edhe vendosjen…

LEXO ME SHUME
Categories Turizëm

“Wasza Turystyka”: Shqipëria tërheq gjithnjë e më shumë interesin e turistëve

Vitin e kaluar, destinacionet më të shpeshta në motorët e kërkimit në internet kishin të…

LEXO ME SHUME
Categories Turizëm

“The Sun”, prestigjozja britanike lartëson bregdetin e Vlorës, “A jeni gati të zbuloni një përvojë të re mesdhetare?”

E përditshmja prestigjioze britanike “The Sun” renditi Shqipërinë në një editorial si destinacionin nr.1 të…

LEXO ME SHUME