fbpx
Lajme

Mbrojtje dhe promovim burimeve natyrore/ Krijohet rrjeti kombëtar i shoqërisë civile

Mbrojtja dhe promovimi i burimeve natyrore në Shqipëri do të jetë në qendër të punës së rrjetit kombëtar “Të Advokojmë për Ruajtjen dhe Promovimin e Natyrës Shqiptare”.

Ky rrjet u formalizua sot në një takim të organizuar nga Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), në bashkëpunim me Unionin Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri”, të financuar nga Bashkimi Europian (BE), nëpërmjet programit “Mbështetje për kapacitet e Shoqërisë Civile”.

Në takimin e organizuar ishin të pranishëm presidenti i Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), Gent Kromidha, Edvin Pacara menaxher i programit të mjedisit pranë Delegacionit të BE-së, etj.

“Natyra shqiptare mbetet e paaftë për të reaguar në mënyrë efektive ndaj presioneve të reja dhe kërcënimeve të vazhdueshme, duke përfshirë prerjet e paligjshme, peshkimin, gjuetinë dhe turizmin e pakontrolluar dhe aktivitetet në rritje të rekreacionit; erozionin bregdetar, zjarret, ndotjet, urbanizimin, ndikimet e ndryshimeve klimatike, zbatimin e dobët të ligjit dhe qasjet e paefektshme të menaxhimit në praktikë të territorit, natyrës, përdorimit të burimeve dhe peizazhit natyror”, tha në fjalën e tij Kromidha.

Sipas tij, vlen të theksohet në këtë kuadër roli i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile  (OMSHC) për t’u angazhuar e bashkëpunuar ngushtë për veprime të koordinuara e aksione të përbashkëta ndërgjegjësimi, për një zë më të fuqishëm e gjithë përfshirës, në çështjet që duan të advokojnë, lobojnë dhe që kërkojnë një reagim qytetar.

“Këto organizata duhet të luajnë një rol aktiv dhe efektiv në planifikimin dhe zbatimin e masave të ruajtjes së natyrës dhe angazhimin e palëve të tjera të interesit për vendimmarrje koherente”, – shtoi Kromidha.

Ndërsa Edvin Pacara, Menaxher i programit të mjedisit pranë Delegacionit të BE-së u shpreh se “OMSHC-të, duhet të bashkojnë forcat dhe formojnë një mesazh bindës mbi rëndësinë e ruajtjes së natyrës, të përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore për politikëbërësit, subjektet dhe komunitetin. Të bashkuara mund të përfitojnë, duke mësuar nga përvojat e të tjerëve edhe nga modelet që ndihmojnë të mendojmë dhe veprojmë në mënyrë strategjike”.

Rrjetëzimi i OMSHC-ve shërben si një mjet për të fuqizuar rolin dhe forcën e veprimeve të përbashkëta të OMShC-ve, si një element kyç i një shoqërie demokratike për të mundësuar një bashkëpunim dhe një dialog frytdhënës në procesin e advokimit për ruajtjen dhe promovimin e natyrës shqiptare.

Ky rrjet do të bëjë të mundur që OMShC-të të kuptojnë se si do të përdorin mjetet e advokimit për të ngritur problematikat dhe ofruar alternativat më të mira të zbatimit të legjislacionit kombëtar në bashkëpunim edhe me përfaqësuesit e mediave lokale, si dhe me institucionet publike lokale e rajonale.

Marrëveshja e bashkëpunimit midis organizateve të rrjetit do të ndihmojë për të krijuar urat e bashkëpunimit dhe komunikimit midis pushtetit lokal, OMShC-ve dhe vetë komunitetit, për të bashkëpunuar ngushtësisht në zbatim të kuadrit ligjor për mbrojtjen e natyrës dhe zonave të mbrojtura në Shqipëri.

Ky rrjet nuk do të kufizohet vetëm në pjesëmarrjen e organizatave të angazhuara në kuadër të projektit, por dhe të rrjeteve lokale të OMSHC-ve dhe të tjera të interesuara për t’u bërë pjesë e nismave për mbrojtjen dhe promovimin e burimeve natyrore dhe zonave të mbrojtura.

Trego më shumë

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button