fbpx
Lajme

OSHEE: 8.9 miliardë lekë investime në rrjetin e shpërndarjes në 2020-ën

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike pritet të investojë gjatë këtij viti rreth 8.9 miliardë lekë, nga të cilat rreth 1.6 miliardë lekë nga kredia e Bankës Botërore.

Sipas raportit të dorëzuar nga OSHEE pranë Entit Rregullator të Energjisë, investimet e deritanishme sollën rezultate në uljen e humbjeve dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj klientëve.

“Megjithatë ndikimi është pjesor dhe efektet më të mëdha në uljen e humbjeve në rrjet sipas planit të hartuar do të kenë ndikim të plotë në performancën financiare të shoqërisë, pasi investimet të jenë shtrirë në përmirësim të pjesës më të madhe të rrjetit. Investimet janë mbështetur dhe do të vazhdojnë të mbështeten kryesisht në burime të brendshme të shoqërisë (fitimi vjetor i realizuar), si edhe në financimin sipas kredisë së Bankës Botërore.
Investimet e parashikuara të kapitalizohen për vitin 2020 janë 8.9 miliardë lekë nga të cilat rreth 1.6 miliardë lekë nga kredia e Bankës Botërore”, thuhet në raport.

Sasia e energjisë së injektuar në sistem për vitin 2020 parashikohet të jetë 6.495 Gwh. Sasia e energjisë së shitur parashikohet të jetë 5.196 Gwh dhe sasia e energjisë për mbulimin e humbjeve parashikohet të jetë 1.299 Gwh duke parashikuar që niveli i humbjeve të jetë 20%.

Si pjesë e strategjisë së zhvillimit të sektorit, qeveria shqiptare hartoi platformën e rimëkëmbjes së sektorit të energjisë elektrike në fillim të vitit 2015, e cila u pasua nga plani i konsolidimit financiar të sektorit publik elektroenergjetik miratuar në prill të 2019-s, ku fokusi kryesor ishte përmirësimi i treguesve të performancës së OSHEE-së, reduktimi i humbjeve teknike dhe joteknike, rritja e normës së arkëtimit me qëllim krijimin e një shoqërie financiarisht të qëndrueshme për të garantuar furnizimin e energjisë elektrike konsumatorëve.

Trego më shumë

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button